Skip to content

huisregels

huisregels

Huisregels Fysiotherapie Goudenregen

 • Binnen de praktijk dient een ieder zich volgens de algemeen geldende normen en waarden te gedragen.
 • In de praktijk (wachtruimte, behandelkamers en oefenzaal) mag niet worden gerookt. 

 • Indien u een jas of andere eigendommen aan de kapstok of in de wachtruimte achterlaat, let er dan op dat daar geen waardevolle spullen in aanwezig zijn. 

 • De praktijk is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor verlies of diefstal van eigendommen uit de wachtruimte, elders uit het pand of het buitenterrein (auto, fiets).
 • Wilt u uw fiets of auto zodanig parkeren dat anderen daar geen overlast van ondervinden?
 • Wanneer u reeds een afspraak heeft, hoeft u zich niet meer te melden maar kunt u in de wachtkamer plaatsnemen. Uw fysiotherapeut zal u dan op de afgesproken tijd ophalen. 

 • Wanneer u 15 minuten ná het verstrijken van de begintijd van uw behandeling nog niet door uw therapeut gehaald bent, meldt u dan s.v.p. 

 • Neem, óók wanneer u de afspraken in uw eigen agenda zet, uw afspraakkaartje mee. De therapeut kan daar dan de volgende afspraken op invullen. 

 • In geval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van de praktijkmedewerkers of de hiertoe bevoegde instantie (politie, brandweer) op te volgen. 

 • De praktijk aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel van cliënten, welke zich niet aan de instructies van de fysiotherapeut hebben 
gehouden.
 • Zelfstandig trainen in de oefenzaal is altijd op eigen risico. De praktijk is niet aansprakelijk voor blessures of andere schade die u oploopt tijdens of ten gevolge van de training.
 • Bij verhindering word u verzocht tijdig af te bellen. Wij zijn genoodzaakt om de 
gereserveerde tijd voor een behandeling, die niet tenminste 24 uur van te voren is afgezegd, bij u in rekening te brengen. Bij geen gehoor of buiten de openingstijden (dus ook in het weekend) kunt u een bericht inspreken op ons antwoordapparaat. 

 • Fysiotherapie wordt vergoed in de aanvullende verzekering. Het aantal behandelingen dat u vergoed krijgt, is afhankelijk van uw zorgverzekeringspakket. U dient zelf uw polisvoorwaarden na te lezen over de mate van vergoeding. De praktijk heeft contracten met bijna alle zorgverzekeringen. Hierdoor kunnen wij rechtstreeks declareren bij uw verzekeraar.
 • Wanneer u of uw kind tijdens het wachten speelgoed gebruikt of lectuur leest wilt u dit dan opruimen voordat u de wachtruimte verlaat. 

 • Wilt u bij gebrek aan zitruimte voorrang geven aan mindervalide personen.
ADRES   Goudenregenstraat 244   2565 GD  Den Haag  |  E-MAIL  info@fysiogoudenregen.nl  |   TELEFOON   070 – 3654383
 
website design door MIN-studio
ADRES   
GOUDENREGENSTRAAT 244   
2565 GD  DEN HAAG

E-MAIL   
INFO@FYSIOGOUDENREGEN.NL

TELEFOON
 070 – 3654383

WEBSITE DESIGN DOOR MIN-STUDIO