Skip to content

corona-protocol

corona-protocol

HYGIËNEPROTOCOL TIJDENS CORONACRISIS bij FYSIOTHERAPIE GOUDENREGEN

 

Aanmelding patiënt:

 1. Inventarisatie klachten door middel van telefonisch of videoconsult.
 2. Bij voorkeur behandeling op afstand door middel van videoconsult of telefonisch consult.
 3. Is behandeling in de praktijk noodzakelijk dan eerst triage volgens KNGF- richtlijnen.
 4. Triagevragen allen met nee beantwoord?: Behandeling kan in de praktijk plaatsvinden met verderop genoemde maatregelen.
 5. Een van de triagevragen met ja beantwoord?: Behandeling uitstellen. Indien er risico is op irreversibele achteruitgang bij uitblijven van de behandeling vindt de behandeling plaats in de thuissituatie met PBM. 

 

Afspraak op de praktijk:

 • Cliënt ontvangt een afspraakbevestiging per mail. In deze mail worden de triagevragen vermeld en wordt cliënt verzocht de afspraak te annuleren zodra een van de triagevragen met ja wordt beantwoord. In de mail wordt cliënt ook verzocht alleen te komen en zo strikt mogelijk op tijd aanwezig te zijn zodat wachten in de wachtruimte zoveel mogelijk wordt vermeden.
 • Cliënt neemt een grote schone handdoek voor op de behandelbank mee naar iedere behandeling.
 • Bij  binnenkomst dient cliënt de handen te wassen met water en zeep gedurende 20 seconden en te drogen met een papieren handdoekje. Cliënt doet dit in aanwezigheid van de therapeut in de  behandelruimte of in de keuken.
 • Alle aanwezigen op de praktijk houden 1,5 m afstand van elkaar (uitzondering: tijdens hands-on behandeling door de therapeut).
 • Alle aanwezigen op de praktijk dragen een mondkapje.  
 • Therapeut wast voor en na het hands-on behandelen de handen met water en zeep gedurende 20 seconden, droogt deze met een papieren handdoekje, of desinfecteert de handen met handalcohol.
 • Cliënt pakt zelf zijn/haar handdoek weer van de behandelbank.
 • Na de behandeling worden behandelbank, deurknoppen, stoelleuningen, bureaublad door de therapeut gedesinfecteerd met desinfectiespray en papieren tissues. Gebruikte papieren tissues worden in een afsluitbare afvalbak gedeponeerd.
 • Indien tijdens de behandeling blijkt dat de cliënt alsnog symptomen van Covid-19 blijkt te hebben wordt de behandeling onmiddellijk gestaakt.

 

Openbare ruimte:

 • Tijdschriften zijn uit de wachtkamer verwijderd
 • In de wachtruimte hangen de algemene Corona-regels: geen handen schudden, mondkapje dragen, 1,5 m (2 armlengtes) afstand houden, regelmatig handen wassen, hoesten en niezen in ellenboog, gebruik papieren zakdoek om neus te snuiten.
 • Cliënt neemt indien nodig plaats op de stoelen daarvoor aangegeven in de wachtkamer. Deze stoelen staan tenminste anderhalve meter van elkaar.
 • Tissues en desinfectiemiddel zijn in de openbare ruimte en/of in de behandelkamer aanwezig.
 • Deurknoppen en stoelleuningen worden na iedere cliënt gereinigd met desinfectie middel
 • Het toilet wordt niet door cliënten gebruikt. Indien strikt noodzakelijk kan van deze regel worden afgeweken met medeweten van de therapeut. Het toilet kan dan na gebruik worden gedesinfecteerd.

 

Oefenzaal:

 • In de oefenzaal aanwezige cliënten houden minimaal 1,5 m afstand van elkaar en dragen een mondkapje.
 • Cliënt wast voor gebruik van de apparaten de handen met water en zeep gedurende 20 seconden, droogt deze met een tissue, en gooit deze in een afgesloten afvalbak.
 • Cliënt en therapeut houden zoveel mogelijk 1,5 m afstand van elkaar. 
 • Apparaten worden na gebruik gereinigd met desinfectiespray en tissues. De tissues worden weggegooid in een afgesloten afvalbak.
 • De oefenruimte wordt geregeld geventileerd.

 

Behandelkamer:

 • Hoeslakens en handdoeken zijn verwijderd uit de behandelkamer
 • In de behandelkamer zijn maximaal 2 personen aanwezig, te weten therapeut en cliënt.
 • Alleen bij een cliënt die geen Nederlands, Engels of Duits spreekt mag een extra persoon de behandelruimte betreden om te vertalen.
 • Tussen bureau  van de therapeut en stoel waarop cliënt zit is tenminste anderhalve meter afstand.
 • Anamnese of evaluatiegesprek worden op deze afstand gevoerd.
 • Indien therapeut  de cliënt gaat onderzoeken of behandelen binnen de anderhalve meter dragen therapeut en cliënt een mondkapje.
 • Cliënt legt zelf zijn meegebrachte handdoek op de behandelbank en verwijdert deze weer zelf na afloop van de behandeling
 • Therapeut reinigt na vertrek van de cliënt de behandelbank, de deurknoppen, de kraan en het bureauoppervlak met desinfectie spray en tissue.
ADRES   Goudenregenstraat 244   2565 GD  Den Haag  |  E-MAIL  info@fysiogoudenregen.nl  |   TELEFOON   070 – 3654383
 
website design door MIN-studio
ADRES   
GOUDENREGENSTRAAT 244   
2565 GD  DEN HAAG

E-MAIL   
INFO@FYSIOGOUDENREGEN.NL

TELEFOON
 070 – 3654383

WEBSITE DESIGN DOOR MIN-STUDIO